marijina-legija

 

Što je to Marijina legija?

Marijina legija je udruga katolika, koja je raširena po čitavom svijetu. Osnovana je 1921. u Dublinu Irskoj. Marijina legija danas ima približno 12 milijuna članova u svijetu. Pokret su isključivo osnovali i širili laici pod crkvenim vodstvom. Kroz legiju se ostvaruje laički apostolat! Sam papa Ivan Pavao II. je istaknuo kako je duh i cilj Marijine legije u potpunosti u skladu s današnjim intencijama Crkve.

Jedna mala skupina ljudi u predvečerje Marijina rođendana, 7. rujna, nakon što su zajedno zazvali Duha Svetoga i izmolili krunicu, postavili su si pitanje: „Što bismo mogli učiniti da Bog bude više ljubljen?“ Nisu ni slutili da će postati utemeljitelji pokreta čija je vrijednost u širenju kršćanstva i ponovnom oživljavanju vjerskog života neprocjenjiva. Nisu ni slutili da će to njihovo djelo postati MARIJINA LEGIJA.

Kao što je Papa Ivan Pavao II. kazao istinski poziv laika jest da budu kvasac u Božjem narodu, kršćansko nadahnuće u suvremenom svijetu i most između svećenika i ljudi. Marijina legija jedan je od onih pokreta koji se širenjem ili ponovnim buđenjem pobožnosti prema Mariji osjećaju osobito predani širenju ili rađanju te vjere.

Cilj Marijine legije!

Cilj Marijine legije je slaviti Boga svetošću njezinih članova, koja se razvija molitvom i djelatnom suradnjom, pod crkvenim vodstvom, u poslanju Marije i Crkve kako bi se satrla glava zmiji i proširilo Kraljevstvo nebesko.

Marijina legija je pokretač akcija u Božjem narodu. Na taj se način laici uključuju u otkupiteljsku misiju Crkve, koja ima sve veće područje djelovanja. Sam rad temelji se na jedinstvu s Marijom – što sam pokret uvelike ističe i promiče. Rad legije prožet je odanošću Mariji, koja je njihova zagovornica, pomoćnica i posrednica.

Djelatnost Marijinih legionara!

Aktivni članovi legije sudjeluju na radnim sastancima. Obavljaju tjedno apostolski rad i dnevno mole „Magnificat“. Postoje i molitveni članovi, koji svojim molitvama potpomažu apostolat aktivnih članova. U tom se ujedinila molitva i apostolat, što daje zalog uspješnog djelovanja. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se priključe Marijinoj legiji, i na taj način budu članovi ove zajednice!

 

Mariju slijedi i zabludjeti nećeš, zovi ju i zdvajati nećeš, na nju misli i zalutati nećeš, nećeš pasti ako te drži, ne straši se jer te brani, nećeš se umoriti jer ona te vodi, do cilja ćeš stići jer majka ti je milostiva.