bolesnicko-pomazanjeBolesničko pomazanje, koje se u prošlosti nazivalo i „posljednje pomazanje“, sakrament je Katoličke Crkve koji se dodjeljuje teško bolesnim i umirućim osobama. Dodjeljuje ga svećenik, biskup. Može se dijeliti više puta.

S misterijem patnje suočavamo se osobito u bolesti. U bolesti, vlastitoj i tuđoj, doživljavamo što znači trpjeti i biti ispunjen strahom i tjeskobom pred neizvjesnom budućnošću i pred smrću. Bolest je iskušenje za našu vjeru, za naže pouzdanje i za našu ljubav.

Ukratko bismo o sakramentu bolesničkog pomazanja mogli reći ovo:

 • sakrament susreta uskrslog Krista i njegove zajednice s bolesnom braćom;
 • po tom sakramentu bolesnik prima „milost Duha Svetoga“;
 • pomaže spasenju svega čovjeka (čovjeka kao duhovno-tjelesnog bića);
 • bolesnika ispunja pouzdanjem u Boga;
 • ispunja ga snagom u patnji i u tjeskobi pred neizvjesnom budućnošću i smrću;
 • jača ga da ne podlegne u iskušenju (napasti) zla i Zloga;
 • može mu dati da postigne i ozdravljenje, ako to služi njegovu dobru i spasenju;
 • daje oproštenje grijeha (i teških, ako se bolesnik ne može ispovjediti).

Sakrament bolesničkog pomazanja, već prema prilikama, može se slaviti na više načina:

 • redovno zajedničko slavljenje bolesničkog pomazanja izvan mise ili pod misom;
 • redovno pojedinačno slavljenje bolesničkog pomazanja;
 • zajedničko ili pojedinačno slavljenje bolesničkog pomazanja u bližoj smrtnoj opasnosti.

U svim je oblicima slavljenja bolesničkog pomazanja zajedničko ovo:posude-za-bolesnicko-pomazanje

 • susret s bolesnikom u Kristovo ime i u ime njegove zajednice (to se događa i onda kad se susreću samo svećenik i bolesnik);
 • priznavanje grijeha i molitva za oproštenje (općenitom ispovijedi u pokajničkom činu ili sakramentom pomirenja);
 • slušanje Božje riječi čitanjem iz Svetog pisma (u smrtnoj opasnosti dovoljno je kratko podsjetiti na bitno iz evanđeoske poruke: na ljubav kojom nas Bog prihvaća i koju od nas očekuje);
 • polaganje ruku i pomazanje svetim uljem na čelu i rukama;
 • sveopća (vjernička) molitva kojom se ističe povezanost bolesnika sa svom Kristovom zajednicom i sa svim ljudima;
 • euharistija: ako je moguće, dobro je slaviti sakrament bolesničkog pomazanja za vrijeme euharistijskog slavlja jer se time ističe da se bolesnik pridružuje Kristovu vazmenom otajstvu (otajstvu njegove muke, smrti i uskrsnuća) koje se spominje i postaje prisutno osobito u euharistiji.

U smrtnoj opasnosti bolesniku se donosi POPUDBINA, tj. bolesnik se pričešćuje Kristovim tijelom i njegovom krvi da bi mu bili „hrana“ i snaga na njegovu „putu“ u njegovu „prijelazu“ kroz smrt u novi život.

Sakrament bolesničkog pomazanja može se dijeliti svim vjernicima koji su teže bolesni (npr. prije operacije uslijed opasne bolesti, starijim i bolesnim osobama kojima su snage znatno popustile i sl.).